Hierdie produk bestaan uit: 

1. x 17 werkkaart wat handel oor die werk in Kwartaal 4:

    - getal 16

    - getal 17

    - getal 18

    - getal 19

    - getal 20

    - optelling 

    - aftrekking 

    - ordinaalgetalle

    - 2-D vorms 

    - geld 

    - tel in 5'e 

    - deel in 5'e 

    - getalpatrone 

    - tel in 2's 

    - verdubbeling 

    - halvering 

    - geometriese patrone 

2. Memo's vir al die bogenoemde werkkaarte

MY SUPERSLIM WISKUNDE WERKBOEK - KWARTAAL 4

R50,00Price
  • Indien u die volgende werkboek wil bestel en betaal, gebruik asseblief die bankbesonderhede by die 'checkout' blad en stuur asseblief die 'Proof of Payment' na - info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com