Hierdie produk bestaan uit 20 bladsye wat die volgende insluit -

- x8 werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in Kwartaal 3

- x8 memo's vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 3

 

Die temas waaroor die werkkaarte handel: 

1. Plekwaarde en Uitgebreide Notasie 

2. Meeteenhede vir Massa

3. Optel en Aftrek

4. Eienskappe van 2-D vorms

5. Persentasies

 

Hierdie produk is nie spesifiek op enige handboek gebaseer nie, maar belyn met die CAPS en alle werkkaarte en beplanning is self opgestel deur ons.

 

Hierdie produk word as 'n PDF aan u gestuur. 

MY GRAAD 6 WISKUNDE KWARTAAL 3 WERKBOEK - 2020

R30,00Price