Hierdie produk bestaan uit 24 bladsye wat die volgende insluit  - 

- Vermenigvuldiging: Faktore & Veelvode + Memo

- Distributiewe Eienskappe van Heelgetalle + Memo

- Optel en Aftrek + Memo

- Deling + Memo

- Gewone Breuke + Memo

- Numeriese Patrone + Memo 

- Afronding + Memo 

 

Hierdie produk word as 'n PDF aan u gestuur.

 

Hierdie produk is nie spesifiek op enige handboek gebaseer nie, maar belyn met die CAPS en alle werkkaarte en beplanning is self opgestel deur ons.

MY GRAAD 5 WISKUNDE KWARTAAL 3 WERKBOEK - 2020

R30,00Price
  • Indien u klaar bestel & betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na - info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com