Hierdie werkboek bestaan uit 'n samevating van Kwartaal 1 & 2 se werkkaarte, dit bestaan uit 55 bladsye ✏️ wat die volgende insluit:

▫️x35 werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in Kwartaal 1 & Kwartaal 2

▫️x5 begripstoetse (aktiwiteite) 

▫️x35 memo’s vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 1 & Kwartaal 2

 

BAIE BELANGRIK - Hierdie werkboek bestaan uit Kwartaal 1 & 2 se werkkaarte, die werkkaarte in die Kwartaal 2 werkboek word in hierdie werkboek ingesluit. 

 

DIE VOLGENDE WERKKAARTE WORD IN DIE WERKBOEK INGESLUIT:

- Lettergrepe en Klankgrepe

- Meervoude

- Verkleining 

- Voegwoorde

- Afkortings

- Idiomatiese Uitdrukkings

- Samestellings

- Bywoorde

- Voornaamwoorde

- Bywoorde

- Voorsetsels 

- Die Koppelteken 

- Vraagteken en Uitroepteken 

- Sinonieme 

- Antonieme 

- Trappe van Vergelyking 

- Intensiewe Vorme 

- Direkte Rede 

- Indirekte Rede 

- Versamelname  

- Lydende Vorm  

- Bedrywende Vorm  

- Die deelteken  

- Manlik en Vroulik 

- Homonieme  

- Homofone  

- Voorvoegsels 

- Agtervoegsels 

- Tydsvorme 

- Die Kappie 

- Persoonlike en Onpersoonlike Voornaamwoorde

- Vergelykings 

- Ontkenning 

- Byvoeglike Naamwoorde 

 

Hierdie produk is nie spesifiek gebaseer op 'n spesifieke handboek nie. Die werkkaarte is belyn met die CAPS en opgestel deur ons. 

 

Hierdie produk word as 'n PDF aan u gestuur. 

MY GRAAD 5 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL KWARTAAL 1 & 2 WERKBOEK - 2020

R60,00Price
  • Nadat u klaar bestel en betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com