Hierdie werkboek bestaan uit 41 bladsye ✏️ wat die volgende insluit:

▫️x23 werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in  Kwartaal 2

▫️x5 begripstoetse (aktiwiteite) 

▫️x23 memo’s vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 2

 

DIE VOLGENDE WERKKAARTE WORD IN DIE WERKBOEK INGESLUIT:

- Meervoude

- Verkleining 

- Voegwoorde 

- Sinonieme 

- Voorsetsels 

- Koppelteken 

- Antonieme 

- Direkte Rede 

- Indirekte Rede 

- Deelteken 

- Hoofletters

- Uitroepteken en Vraagteken 

- Homonieme 

- Homofone

- Voorvoegsels

- Agtervoegsels 

- Tydsvorme 

- Die Kappie 

- Persoonlike en Onpersoonlike Voornaamwoorde 

- Bywoorde

- Vergelykings 

- Ontkenning

- Byvoeglike Naamwoorde 

 

Hierdie produk is nie spesifiek gebaseer op 'n spesifieke handboek nie. Die werkkaarte is belyn met die CAPS en opgestel deur ons. 

 

Hierdie produk word as 'n PDF aan u gestuur. 

MY GRAAD 5 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL KWARTAAL 2 WERKBOEK - 2020

R40,00Price
  • Nadat u klaar bestel en betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com