Hierdie produk bestaan uit 14 bladsye wat die volgende insluit -

- x4werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in Kwartaal 3

- x4 memo's vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 3

 

Die temas waaroor die werkkaarte handel: 

1. Veeboerdery

2. Saaiboerdery

3. Onverwerkte en Verwerkte Kos

4. Vanaf die huis tot die fabriek

 

Hierdie produk is nie spesifiek op enige handboek gebaseer nie, maar belyn met die CAPS en alle werkkaarte en beplanning is self opgestel deur ons.

 

Hierdie produk word as 'n PDF aan u gestuur. 

MY GRAAD 4 - SOSIALE WETENSKAP - KWARTAAL 3 - WERKBOEK - 2020

R20,00Price
  • Indien u klaar bestel en betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na - info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com