Hierdie werkboek bestaan uit 36 bladsye ✏️ wat die volgende insluit:

▫️x22 werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in  Kwartaal 2

▫️x5 begripstoetse

▫️x22 memo’s vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 2

 

DIE VOLGENDE WERKKAARTE WORD IN DIE WERKBOEK INGESLUIT:

- Sinonieme

- Antonieme

- Agtervoegsels 

- Indirekte Rede 

- Samestellings 

- Voorvoegsels 

- Direkte Rede 

- Uitroepteken & Vraagteken 

- Dubbelpunt 

- Die kappie 

- Stam & Basis 

- Homofone 

- Voorsetsels 

- Homonieme 

- Voegwoorde 

- Die Enkelvoudige SIn 

 

Hierdie produk is nie spesifiek gebaseer op 'n spesifieke handboek nie. Die werkkaarte is belyn met die CAPS en opgestel deur ons. 

 

Hierdie produk word as 'n PDF aan u gestuur. 

MY GRAAD 4 AFRIKAANS HUISTAAL KWARTAAL 2 WERKBOEK - 2020

R30,00Price
  • Nadat u klaar bestel en betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com