Hierdie werkboekdit bestaan uit 37 bladsye ✏️ wat die volgende insluit:

▫️x22 werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in Kwartaal 1 

▫️x5 begripstoetse

▫️x22 memo’s vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 1 

 

DIE VOLGENDE WERKKAARTE WORD IN DIE WERKBOEK INGESLUIT:

- Sinonieme

- Antonieme

- Werkwoorde

- Tydsvorme

- Sinsoorte

- Hoofletters

- Klankgrepe & Lettergrepe

- Meervoude

- Verkleining

- Trappe van Vergelyking

- Intensiewe Vorme

- Idiomatiese Uitdrukkings

- Manlik & Vroulik

- Deelteken

- Byvoeglike Naamwoorde

- Enkelvoudige Sin

- Ontkenning

 

Hierdie produk is nie spesifiek gebaseer op 'n spesifieke handboek nie. Die werkkaarte is belyn met die CAPS en opgestel deur ons. 

 

Hierdie produk word as 'n PDF aan u gestuur. 

MY GRAAD 4 AFRIKAANS HUISTAAL KWARTAAL 1 HERSIENINGS BOEK - 2020

R30,00Price
  • Nadat u klaar bestel en betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com