Hierdie werkboek bestaan uit 'n samevating van Kwartaal 1 & 2 se werkkaarte wat in ons beplannings pakkette voorkom, dit bestaan uit 50 bladsye ✏️ wat die volgende insluit:

▫️x31werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in Kwartaal 1 & Kwartaal 2

▫️x5 begripstoetse

▫️x36 memo’s vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 1 & Kwartaal 2

 

DIE VOLGENDE WERKKAARTE WORD IN DIE WERKBOEK INGESLUIT:

- Sinonieme

- Antonieme

- Werkwoorde

- Tydsvorme

- Sinsoorte

- Agtervoegsels

- Hoofletters

- Klankgrepe & Lettergrepe

- Indirekte Rede

- Meervoude

- Samestellings

- Verkleining

- Trappe van Vergelyking

- Voorvoegsels

- Intensiewe Vorme

- Idiomatiese Uitdrukkings

- Direkte Rede

- Uitroepteken & Vraagteken

- Manlik & Vroulik

- Deelteken

- Byvoeglike Naamwoorde

- Enkelvoudige Sin

- Koppelteken

- Voegwoorde

- Ontkenning

- Homonieme

- Voorsetsels

- Homofone

- Stam & Basis

- Die kappie

- Dubbelpunt

 

Hierdie produk is nie spesifiek gebaseer op 'n spesifieke handboek nie. Die werkkaarte is belyn met die CAPS en opgestel deur ons. 

MY GRAAD 4 AFRIKAANS HUISTAAL KWARTAAL 1 & 2 WERKBOEK - 2020

R60,00Price
  • Nadat u klaar bestel en betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com