Hierdie werkboek bestaan uit 'n samevating van Kwartaal 1 & 2 se werkkaarte, dit bestaan uit 55 bladsye ✏️ wat die volgende insluit:

▫️x36 werkkaarte wat handel oor die werk wat behandel word in Kwartaal 1 & Kwartaal 2

▫️x5 begripstoetse

▫️x36 memo’s vir die werkkaarte wat behandel word in Kwartaal 1 & Kwartaal 2

 

DIE VOLGENDE WERKKAARTE WORD IN DIE WERKBOEK INGESLUIT:

- Sinonieme

- Antonieme

- Selfstandige Naamwoorde

- Byvoeglike Naamwoorde

- Werkwoorde

- Vraende Voornaamwoorde

- Homofone

- Trappe van Vergelyking

- Voorsetsels

- Samestellings

- Direkte Rede

- Indirekte Rede

- Versamelname 

- Persoonlike Voornaamwoorde

- Besitlike Voornaamwoorde

- Enkelvoudige Sin 

- Idiome

- Bywoorde

- Vraagteken en Uitroepteken 

- Vokale en Konsonante 

- Meervoude 

- Manlik en Vroulik 

- Die punt, komma en vraagteken 

- Vraagteken en Uitroepteken 

- Lettergrepe en Klankgrepe 

- Voorvoegsels en Agtervoegsels 

- Afkortings 

- Voegwoorde 

 

Hierdie produk is nie spesifiek gebaseer op 'n spesifieke handboek nie. Die werkkaarte is belyn met die CAPS en opgestel deur ons. 

 

Hierdie produk word as 'n PDF aan u gestuur. 

MY GRAAD 4 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL KWARTAAL 1 & 2 WERKBOEK - 2020

R60,00Price
  • Nadat u klaar bestel en betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com