Hierdie produk bestaan uit 'n PowerPoint & 'n PDF wat uit 17 bladsye bestaan, wat die volgende insluit: 
- Wat maak 'n goeie leier?
- Eienskappe van 'n goeie leier.
- Verskillende soorte leiers. 
- Voorbeelde van leiers. 
- Die beginsels van 'n goeie leier. 
- Nelson Mandela. 
- Mohandas Gandhi. 
 
Hierdie produk kan as 'n muurkaart (of 'n opsomming) in die klaskamer gebruik word. Dit is belyn met die CAPS en ook gebaseer op die Platinum, Graad 4, Sosiale Wetenskap Handboek.

GRAAD 4 SOSIALE WETENSKAP ONDERWERP KWARTAAL 2: LEER VAN LEIERS

R25,00Price
  • Indien u klaar bestel & betaal het stuur asseblief die bewys van betaling na - info.dieonderwysersklaskamer@gmail.com